Uncategorized

Урбанистичко- архитектонски конкурс

Обавештавамо Вас да је Град Сомбор расписао урбанистичко- архитектонски конкурс за израду идејног решења партерног уређења Трга Светог Тројства у Сомбору.

Задатак урбанистичко архитектонског конкурса се поред архитектонског уређења Трга Светог Тројства односи и на урбанистичко сагледавање и уређење простора трга што захтева и  решавање саобраћаја, инфрструктуре, дизајнирање опреме, уређење зеленила  и др. тако се и обраћамо Вашем факултету и позивамо све заинтересоване да дају свој допринос учешћем у истом.

Комплетнa документацијa конкурса може да се преузме са следећег линка: https://www.sombor.rs/gradska-uprava/javne-nabavke-2/javne-nabavke-u-toku-sl-glasnik-rs-broj-91-2019/

У склопу овог мејла достављамо Вам Обавештење Града Сомбора, текст у  docx. и прилоге у jpg.

Текст.docx