Архитектура - Мастер академске студије

Основне информације:
Ниво студија
Мастер академске студије

Звање које се стиче
Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.)

Образовно поље
Техничко-технолошке науке

Научно-стручне области
Архитектура

Трајање (год/сем)
1 / 2

Укупан број ЕСПБ бодова
60

Студијске групе
Архитектонско и урбанистичко пројектовање
Савремене теорије и технологије у архитектури
Дизајн ентеријера
Share via
Copy link
Powered by Social Snap