Збирке

Фотографија: Наставни блок, ФТН, Предраг Узелац, 2020.

Збирке

Препоручена литература за спремање пријемног испита

1. Збирка тестова и решења с пријемних испита на Архитектуру:

Архитектура пријемни 2022.pdf

Архитектура пријемни 2021.pdf
Архитектура пријемни 2020.pdf
Архитектура пријемни 2019.pdf
Архитектура пријемни 2018.pdf
Архитектура пријемни 2017.pdf
Архитектура пријемни 2016.pdf
Архитектура пријемни 2015.pdf
Архитектура пријемни 2014.pdf
Архитектура пријемни 2013.pdf

2. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Архитектуру:

Архитектура:

1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд.

Општа култура:

1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд.
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд.
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд.
9. Цветковић Владимир, Цекић Ненад, Савић Миле, Филозофија за 4. разред гимназије и стручних школа, Завод за уџбенике, Београд.
10 К. Богдановић, Б. Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике, Београд, 1999.
11. Пушић Љубинко, Град, друштво, простор – Социологија града, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд.
12. Јустејн Гордер, Софијин свет, Геопоетика, Београд
13. Умберто Еко, Историја лепоте, Плато, Београд.

1. Збирка тестова и решења с пријемних испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Сценска архитектура, техника и дизајн 2022.pdf

Сценска архитектура, техника и дизајн 2021.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2020.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2019.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2018.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2017.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2016.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2015.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2014.pdf
Сценска архитектура, техника и дизајн 2013.pdf

2. Препоручена литература за спремање пријемног испита за упис на Сценску архитектуру, технику и дизајн:

Архитектура

1. Ранко Радовић: Нова антологија кућа, Грађевинска књига, Београд, 2001.

Сценске уметности

1. Роналд Харвуд: Историја позоришта, Клио, Београд, 1998.

Визуелне уметности

1. Галовић, Б. Гостовић: Ликовна култура за гимназију и средње стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.

Примењене уметности и дизајн

1. Радивоје Динуловић: Проширена сценографија или шта је сценски дизајн, 2010.
(доступно ОВДЕ)
2. Циклус предавања Шта је сценски дизајн?, 2013.
(доступно на ОВДЕ)

Музичка уметност

1. Соња Маринковић: Музичка култура за стручне школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2008.

Књижевност

1. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за III разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2010.
2. Николић, Б. Милић: Читанка са књижевно-теоретским појмовима за IV разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 2011.

Детаљне информације о препорученој литератури за пријемни испит и припремној настави су доступне на страници Сцен:

KURS PRIPREMNE NASTAVE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA