Студије

СТУДИЈЕ

Студије на Департману за архитектуру и урбанизам одвијају се на сва четири нивоа, кроз различите студијске програме. Студије су ускладене са Болоњском декларацијом, тако да су сви предмети једносеместрални, а студирање је организовано по моделу 4+1+3.

Основне академске студије (студије првог степена) – трају трају четири године и вреде најмање 240 бодова. Завршетком основних академских студија стиче се звање дипломираног инжењера одговарајуће области.

Одвијају се кроз два студијска програма:

  • Архитектура
  • Сценска архитектура, техника и дизајн

Мастер академске студије (студије другог степена) – трају једну годину и вреде најмање 60 ЕСПБ бодова. Завршетком мастер студија стиче се звање мастер инжењера или мастер уметности дате области. Мастер академске студије омогућавају студентима даље усавршавање кроз једногодишње студије на четири студијска програма:

Архитектура (у оквиру којег је могуће бирати један од три модула):

  • Архитектонско и урбанистичко пројектовање
  • Савремене теорије и технологије у архитектури
  • Дизајн ентеријера

Планирање и управљање регионалним развојем
Сценска архитектура и дизајн
Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму

Специјалистичке академске студије (студије другог степена) – трају једну и по годину и вреде најмање 90 ЕСПБ бодова. Завршетком специјалистичких академских студија стиче се звање специјалиста инжењер одговарајуће области. Специјалистичке академске студије омогућавају студентима даље усавршавање два студијска програма:

Архитектура

Докторске академске студије (студије трећег степена) – трају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ бодова. Завршетком докторских студија стиче се звање доктора наука или доктора уметности дате области. Докторске академске студије омогућавају студентима даље усавршавање два студијска програма:

  • Архитектура
  • Сценски дизајн

Сви студијски програми Департмана за архитектуру и урбанизам на основним, мастер, специјалистичким и докторским студијама су акредитовани, а константно се ради на развоју нових програма студирања. Континуирани развој нових студијских програма у великој мери доказује високе компетенције наставног кадра, који адекватно испуњава све захтеве акредитације и законске оквире високог образовања Републике Србије.