Публикације-Архитектура

Савремени приступ архитектонском пројектовању школских зграда

Аутори:

Јелена Атанацковић Јеличић
Игор Мараш
Дејан Ецет

Издавач:

ФТН, Нови Сад 2016

Савремени приступ архитектонском пројектовању школских зграда

Уџбеник Савремени приступ архитектонском пројектовању школских зграда писан је за потребе студената који похађају предмете Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, урбанизам и дизајн 1 и 2, у оквиру мастер студија на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Приступ који је демонстриран у овом тексту захтева читаоца са извесним искуством у сфери архитектонског пројектовања (академским и/или практичним), с обзиром на ниво апстракције (програмске, формалне и функционалне) приказаних модела. Молимо читаоца да у тексту не тражи готова решења, или још мање, готове архитектонске пројекте високог нивоа разраде. С обзиром на чињеницу да су школске зграде разматране пре свега као функционални склопови организовани на основу дефинисаних правила, јасно је да приказани модели не одговарају ниједној реалној ситуацији у погледу физичке локације или прецизних програмских захтева. Претпоставка ове студије и уџбеника је била да су сви разматрани модели слободностојећи објекти на парцели, који, с обзиром на ниво апстракције, могу бити прилагођени различитим условима доступности инфраструктуре, климе и специфичних функционалних потреба, а да при томе њихова основна концепција не буде значајно промењена. Ипак , овај уџбеник никако не говори о тзв. «типским » школама, већ пре о обрасцима који се појављују код школских зграда, који, претворени у математички формализам могу креирати готово бесконачан број решења прилагођених појединачним ситуацијама.

Овакав приступ користи доступне информационе технологије у циљу репозиционирања архитекте у оквирима самог пројектантског процеса, аутоматизујући напоран поступак аналогног креирања «свих могућих решења» и захтевајући од пројектанта знање, искуство и креативност које ће омогућити да међу добијеним решењима одабере оптимално у складу са критеријумом оптималности, скупом мерљивих параметара као што су функционалност и економичност, али паралелно квантификујући и немерљиве параметре који су од посебног значаја за развој естетске компоненте и општег архитектонског квалитета. Може се чак рећи да овај приступ «интелигентном» а становишта ригидних математичких метода оптималном пројектовању представља својеврсни експертски систем који знање пројектанта професионалца претвара у формалне начине одлучивања карактеристичне за његов начин размишљања. Приказани резултати представљају нови поглед на фазу пројектовања коју можемо назвати «испитивање могућности», «креирање скица» или «од празног папира ка идејном решењу» и као такви могу послужити и потенцијалним инвеститорима и доносиоцима одлука када је у питању изградња објеката високог нивоа сложености и захтевног финансирања, као корак у претпројектовању и јасно сагледавање просторних ресурса.

Школске зграде нису одабране случајно за ово истраживање. Наиме , морфолошки типови школа приказани у тексту се у великој мери поклапају са морфолошким типовима других архитектонских програма: административних објеката, пословних зграда, комерцијалних објеката – да наведемо само неке на које су приказни резултати такође примењиви. У том смислу, други део уџбеника се може посматрати и као чврста платформа за даљу разраду и примену на друге архитектонске програме, који се могу појавити као задаци у курикулуму у наредним годинама.

На крају, желимо да се захвалимо нашим колегама и пријатељима са Департмана за рачунарство и аутоматику Мирни Капетини и др Милану Рапаићу, који су нам одшкринули врата размишљања о оптималном архитектонском простору и без којих овакво истраживање не би било могуће. Такође , захваљујемо се студентима модула мастер студија Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру школских година 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, чије су и критике и похвале значајно утицале на уверење да треба да останемо на овом истраживачком путу (хвала што сте имали храбрости да експериментишете :-). Коначно, неизмерну захвалност дугујемо и нашим рецензентима др Радивоју Динуловићу, др Милени Кркљеш и др Јовану Ивановском, чије су велико искуство, ерудиција и академска посвећеност учинили да овај уџбеник добије коначан облик.

Аутори

Изводи из рецензије (резиме)

 

Др Радивоје Динуловић

Како у уводу наводе аутори, ”архитектура школских објеката је у овом случају само парадигма за све друге могуће архитектонске садржаје и програме”, па, заправо ово дело представља драгоцен прилог разматрању и разумевању савремене архитектуре – у теоријско-историјском, феноменолошком, али и стваралачком смислу. Круг читалаца коме се аутори својим делом обраћају много је шири од (већ веома широког) круга њихових студената, па реч, свакако, није “само” о уџбенику, већ о значајној стручној књизи која ће, уверен сам, имати одјека далеко ван простора конкретне школе у којој је настала.

 

Др Милена Кркљеш

Аутори уџбеника студиозно и систематично представљају читаоцима сложеност мултидисциплинарног приступа у архитектонском пројектовању уз примену савремених софтверских решења. Велику вредност ове публикације представља јасан опис новог приступа у архитектонском пројектовању, који користи доступне информационе технологије како би архитекта на ефикаснији начин приступио одабиру најоптималнијег решења. На тај начин аутори конзистетно у свом раду праве паралелу између образовног процеса и архитектуре школских објеката, разматрано из перспективе употребе нових информатичких технологија.

Висококвалитетан садржај овог уџбеника препоручује га као обавезну литературу за студенте архитектуре, али и као користан основ за све оне који се опредељују за дубља истраживања комплексности архитектонске делатности, те са изузетним задовољством предлажем публиковање овог уџбеника.

 

Доц .др Јован Ивановски

Може да се закључи да књига “Савремени приступ архитектонском пројектовању школских зграда”, аутора др Јелене Атанацковић Јеличић, др Игора Мараша и Дејана Ецета, представља примеран облик универзитетске књиге која испуњава специфичне захтеве савремене наставно-научне литературе из области архитектонског пројектовања. Уџбеник који су колеге припремиле препоручујем пре свега студентима који похађају мастер студије архитектуре, али свакако и професионалним архитектама који су жељни унапредити своје знање у датој области.

Честитајући ауторима књиге на исцрпном и вредном труду, потенцијалним читаоцима књиге са задовољством је препоручујем као корисно и важно универзитетско и професионално помагало.