Преглед – уметност и дизајн

Преглед

Одсек за уметност и дизајн

Мастер рад: Седам Гласника, Анђа Брстина, Зоја Ердељан, Маја Ивановић, Милица Мирковић, Мирјана Рис, Луна Шаламон и Јелена Вукмановић, 2019. 

ОДСЕК ЗА УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН

је организациона јединица Департмана за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду.

Чине га две катедре: Катедра за сценски дизајн и Катедра за уметност.

Одсек је формиран 2017. године, како би преузео реализацију свих студијских програма из области сценског дизајна (основне, мастер и докторске студије) на ФТН-у. У саставу Одсека је и СЦен – Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију, који је и национални центар међународне асоцијације ОИСТАТ за Србију. Задатак центра је да, у сарадњи са другим образовним установама, институцијама културе, као и друштвеним заједницама развија професионално и јавно деловање у области сценске архитектуре, технике и дизајна.

http://www.scen.uns.ac.rs/

 

Које програме је могуће студирати?

На Одсеку за уметност и дизајн од 2020. године, могуће је похађати основне академске студије Сценска архитектура, техника и дизајн, које су по свом курикулуму, споју инжењерских наука и уметности, јединствене у земљи и региону. Након завршених основних студија, студенти имају могућност уписа једногодишњих мастер студија и то на два студијска програма: Сценска архитектура и техника и Сценска архитектура и дизајн. Студијски програм Сценска архитектура и техника намењен је студентима који се усмеравају ка инжењерским аспектима сценског дизајна, док је студијски програм Сценска архитектура и дизајн намењен студентима који свој професионални пут виде у домену сценског дизајна као уметности. Докторске академске студије Сценски дизајн трају три године, реализују се у пољу уметности и намењене свима који планирају да се баве уметничким или теоријским истраживањем највишег ранга у домену сценског дизајна.

За више информација посетити страницу: СТУДИЈЕ СЦЕНСКОГ ДЗАЈНА

 

Основне академске студије

СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА, ТЕХНИКА И ДИЗАЈН

Студије представљају спој архитектуре, сценских и визуелних уметности. Током студија могуће је остварити усмерење ка сценској архитектури и технологији и/или ка сценском дизајну и техници. Студије трају четири године (8 семестара), током којих студенти стичу 240 ЕСПБ и академско звање Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна.

За више информација посетити страницу: ОАС СЦЕНСКАОАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА, ТЕХНИКА И ДИЗАЈН

 

Мастер академске студије

СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКА

Студије представљају спој архитектуре, сценских и визуелних уметности. Током студија студенти се усмеравају ка сценској архитектури и технологији и/или ка техничкој продукцији сценских догађаја. Студије трају једну годину (2 семестра), током којих студенти стичу 60 ЕСПБ и академско звање Мастер инжењер сценске архитектуре и технике.

За више информација посетити страницу: МАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКА

 

Мастер академске студије

СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

Студије представљају спој различитих уметности у интердисциплинраном пољу сценског дизајна. Током студија студенти се усмеравају ка уметничким праксама сценског дизајна и/или ка дизајну сценског простора и сценских догађаја. Студије трају једну годину (2 семестра), током којих студенти стичу 60 ЕСПБ и академско звање Мастер уметник сценског дизајна.

За више информација посетити страницу: МАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

 

Докторске академске студије

СЦЕНСКИ ДИЗАЈН

Студије представљају академски оквир за проучавање уметничких пракси сценског дизајна, систематизовано кроз три кључне гране – Сценски дизајн у позоришту, Дизајн ванпозоришног спектакла и Сценски дизајн као вишемедијска уметност. Посебна пажња посвећена је теоријском истраживању и критичком раду у области сценског дизајна. Студије трају три године (6 семестара), током којих студенти стичу 180 ЕСПБ и академско звање Доктор уметности – сценски дизајн.

За више информација посетити страницу: ДАС СЦЕНСКИ ДИЗАЈН