Преглед – планирање и управјање

Преглед

Планирање и управљање регионалним развојем

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈА ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕГИОНАЛНИМ РАЗВОЈЕМ 

 

Мастер академске студије Планирање и управљање регионалним развојем  развијене су као  интердисциплинарни и мултидисциплинарни  студијски програм који се бави просторним, управљачким, економским, друштвеним и еколошким аспектима одрживог регионалног развоја. Надовезује се  на програме основних дипломских академских студија  различитих дисциплина и профила, а  намењен је  и запосленима у градским, покрајинским и републичким институцијама које се баве планирањем, управљањем и развојем градова и региона.

Кроз мастер студије Планирање и управљање регионалним развојем  студенти стичу знања и компетенције  из комплементарних области одрживог развоја и регионалне политике и програма Европске Уније, метрополитенских подручја, стратешког управљања, економских, друштвених и транзиционих аспеката, партиципативних процеса,  савремених метода и технологија у урбаном планирању, као  и других релевантних  димензија регионалног и урбаног развоја. Циљ програма је оспособљавање студената за позив стручњака за израду, имплементацију и координацију пројеката и стратегија одрживог урбаног и регионалног развоја у земљи и иностранству. Студенти кроз активну наставу и самосталан рад овладавају теоријским знањима и практичним вештинама неопходним за професионални рад у овој области,  креирајући  чврсту методолошку основу за бављење будућом струком мастер инжењера урбанизма и регионалног развоја.

Студијски програм је иницијално развијен у сарадњи са Департманом за географију и регионалне науке  Универзитета  Карл-Франзенс  у Грацу, и  подржан од стране World University Service – WUS Austria, а од међународних рецензената које је ова организација ангажовала добио је високу оцену у погледу концепта, садржаја и квалитета предложеног курикулума. Студијски програм је временом унапређен  кроз међународне пројекте реализоване на Факултету техничких наука, од којих се издвајају Жан Моне Европски модул „Регионални развој као модалитет европских интеграција“  (РегЕУ), кофинансиран од стране Европске комисије, и пројекат  „Унапређење  образовања о партиципативним процесима у урбаном и регионалном  планирању“ (V4Participation), подржан од стране Вишеградског фонда.

Студијски програм је реакредитован 2020. године за извођење наставе на српском и енглеском језику. Руководилац програма је проф. др Милица Врачарић.