Преглед – дигитални дизајн

Преглед

Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму

Павиљон,  ID pavilion, Марко Вучић, др Бојан Тепавчевић, 2021.
Сарадници: Јелена Пепић, Јелена Васиљевић, Александар Крњаић, Стефан Миловић, Зоран Отрупчак, Стефан Пејић, Никола Рађеновић

Студијски програм Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури и урбанизму основан је 2013. године на Департману за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука са фокусом на примени дигиталних технологија у архитектури, урбанизму, индустријском дизајну и другим сродним дисциплинама.

Током последње две деценије, примена дигиталних технологија утицала је на стварање две различите и потпуно нове профилације из области архитектуре и дизајна. Прва је усмерена ка 3Д архитектонској визуализацији, а друга ка пројектовању и извођењу архитектонских објеката и елемената ентеријера комплексних геометријских форми. МАС Дигиталне технике, дизајн и продукција креиран је да одговори на све веће потребе примене дигиталних технологија у архитектури

Студијски програм је усаглашен са савременим светским научним токовима и стањем струке, односно са следећим програмима на иностраним високошколским установама: Master of Advanced Studies in CAAD, ЕТХ, Цирих, Master in Advanced Architecture, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Барселона i MSc Architectural Computation, Bartlett School of Architecture, Лондон. Специфичност овог курса у односу на друге у региону јесте примена најсавременијих теорија и технологија у процесу наставе, као што су архитектонска визуализација, параметарски дизајн, бионика у дизајну, дигитална фабрикација и роботика у архитектури.

Студијски програм траје два семестра и вреднује се са 60 ЕСПБ. Обухвата три обавезна предмета и три изборне групе предмета, кроз које се студенти даље профилишу у односу на сопствене афинитете. Предавања и вежбе се изводе класично и у виду блок наставе, као и кроз различите радионице, а у зависности од тематике и проблема предмета. Завршетком студија студент стиче академско звање Мастер инжењер архитектуре (Маст. инж. арх.).