Основне академске студије – уметност и дизајн

Синтезни пројекат: Град који (оп, по)стаје, Милица Сурутка, 2020.

Сценска архитектура, техника и дизајн

Основне академске студије

Студијски програм Сценска архитектура, техника и дизајн креиран је тако да студентима пружи теоријска и практична знања из области: архитектуре, са нагласком на конципирање, пројектовање и конструисање ефемерних физичких структура; сценске технике и технологије, са нагласком на сценске техничке системе; сценографије и сценске уметности уопште; визуелних уметности; техничке продукције у сценској уметности. По завршетку студијског програма, студенти стичу креативне способности и вештине потребне за успешну реализацију различитих врста сценских простора, као и за промишљање, пројектовање и техничку продукцију сценских догађаја.

Програм је намењен матурантима гимназија и уметничких и техничких стручних школа који имају изражено интересовање за сценску уметност, технику, архитектуру и продукцију. Такође, програм је намењен и активним професионалцима у домену сценске архитектуре, технике и дизајна, ангажованим у институцијама културе који желе да се додатно усавршавају и стекну формално академско образовање.

Студијски програм представља спој инжењерских и уметничких области, а током студија могуће је остварити усмерење ка сценској архитектури и технологији и/или ка сценском дизајну и техници. Студије трају четири године (8 семестара), током којих студенти стичу 240 ЕСПБ и академско звање Дипломирани инжењер сценске архитектуре, технике и дизајна.

Руководилац студијског програма | Основне академске студије
др Романа Бошковић-Живановић
Ванредни професор из поља уметности

Контакт:
+ 381 21  485 2643
romana.boskovic@uns.ac.rs

RB

За више информација посетити страницу: ОАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА, ТЕХНИКА И ДИЗАЈН