О ДЕПАРТМАНУ

AND TONIGHT, I SEE TOMORROW, Kabinet505/Strategies&Objects, 2018..

О нама

Департман за архитектуру и урбанизам

Данашњи Департман за архитектуру и урбанизам основан је 1996. године и то као смер Архитектура у оквиру тадашњег Грађевинског одсека, а под руководством идејног творца првог студијског програма архитектуре у оквиру Факултета техничких наука проф. др Ранка Радовића.

Од тада се идеја о изучавању сложене области Архитектуре, као интердисциплинарног поља између техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких наука и уметности, континуално развијала све до данас. Настава се одвија у оквиру два студијска програма основних академских студија (Архитектура и Сценска архитектура, техника и дизајн), пет студијских програма мастер академских студија (Архитектура, Дигиталне технике, дизајн и продукција у архитектури, Планирање и управљање регионалним развојем, Сценска архитектура и дизајн, Сценска архитектура и техника), два програма докторских академских студија – научних (Архитектура), и уметничких (Сценски дизајн).

Наставни, научни, стручни и уметнички рад Департмана организован је у оквиру четири Катедре (Катедра за архитектуру и урбанизам, Катедра за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму, Катедра за уметност и Катедра за сценски дизајн), Одсека за уметност и дизајн који је основан 2017. године, као и три центра (Центар за сценски дизајн, архитектуру и технологију, Центар за дигитални дизајн и Центар за савремену архитектуру и урбанизам).

Делатности Департмана за архитектуру и урбанизам се могу сврстати у три основне категорије: наставну, истраживачку (научну и уметничку, као и интердисциплинарну и трансдисциплинарну), као и активности везане за директне интервенције и практичну примену знања и искуства у контексту савремене свакодневнице.

Резултати у сва три домена који су препознати од сличних институција у европском, али и глобалном академском простору главно су достигнуће, али и стални циљ запослених на Департману за архитектуру и урбанизам.