Мастер академске студије – уметност и дизајн

Седам Гласника, Анђа Брстина, Зоја Ердељан, Маја Ивановић, Милица Мирковић, Мирјана Рис, Луна Шаламон и Јелена Вукмановић, 2019.

Сценска архитектура и дизајн | Сценска архитектура и техника

Мастер академске студије
МАС Сценска архитектура и дизајн

Студијски програм Сценска архитектура и дизајн креиран је тако да код студената развије креативне способности и специфичне вештине потребне за конципирање, обликовање и реализацију различитих врста сценског простора; креацију , разраду и реализацију самосталних и заједничких уметничких дела у области сценског дизајна; техничку продукцију, реализацију и промоцију сценског простора, сценске опреме и сценских догађаја. По завршетку студијског програма, студенти стичу висок ниво компетенције у области сценске архитектуре и дизајна, способност уметничког деловања у области дизајна сценског простора и сценских догађаја, познавање техничке продукције, промоције и менаџмента сценских догађаја.

Програм је намењен уметницима и стручњацима из различитих области – архитектима, сценографима, костимографима, дизајнерима светла и звука, ликовним и примењеним уметницима, графичким, индустријским и веб дизајнерима, редитељима, глумцима и продуцентима, менаџерима у култури и уметности, драматурзима и драмским писцима. Такође , програм се обраћа и студентима који су стекли диплому на осталим департманима Факултета техничких наука, а имају жељу, интересовање и компетенције да се даље развијају у области сценске архитектуре и дизајна. За упис на мастер академске студије на студијском програму Сценска архитектура и дизајн могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили дипломске академске студије на неком од студијских програма на Факултету техничких наука, или на неком од факултета уметничког, техничког или друштвеног усмерења у земљи или иностранству, са најмање 240 ЕСПБ.

Студијски програм представља спој различитих уметничких области, а током студија могуће је остварити усмерење ка уметничким праксама сценског дизајна и/или ка дизајну сценског простора и сценских догађаја. Студије трају једну годину (2 семестра), током којих студенти стичу 60 ЕСПБ и академско звање Мастер уметник сценског дизајна.

 

За више информација посетити страницу: МАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН


Руководилац студијског програма | Сценска архитектура и дизајн
др Радивоје Динуловић
Редовни професор из поља уметности

Контакт:
+ 381 21  485-2643
r.dinulovic@uns.ac.rs

RD
МАС Сценска архитектура и техника

Студијски програм Сценска архитектура и техника креиран је тако да код студената развије стваралачке способности и специфична знања потребна за пројектовање, техничку разраду и реализацију комплексних сценских простора и сценских догађаја; конципирање , артикулацију и реализацију сценске опреме спектакла; као и конципирање, разраду и реализацију самосталних и заједничких пројеката из области сценске архитектуре, технике и технологије. По завршетку студијског програма, студенти стичу висок ниво компетенције у пројектовању, коришћењу и представљању сценског простора и сценских догађаја, као и суверено познавање техничке продукције, промоције и менаџмента сценских догађаја.

Програм је намењен професионалцима из различитих области, а пре свега области сценске архитектуре, технике и технологије, који имају жељу да се даље професионално усавршавају у домену пројектовања и реализације објеката и простора спектакла. За упис на мастер академске студије на студијском програму Сценска архитектура и техника могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили дипломске академске студије на неком од студијских програма на Факултету техничких наука, или на неком од факултета техничког усмерења у земљи или иностранству, са најмање 240 ЕСПБ.

Студијски програм представља спој инжењерских и уметничких области, а током студија могуће је остварити усмерење ка сценској архитектури и технологији и/или ка техничкој продукцији сценских догађаја. Студије трају једну годину (2 семестра), током којих студенти стичу 60 ЕСПБ и академско звање Мастер инжењер сценске архитектуре и технике.

За више информација посетити страницу: МАС СЦЕНСКА АРХИТЕКТУРА И ТЕХНИКА

Руководилац студијског програма | Сценска архитектура и техника
др Романа Бошковић-Живановић
Ванредни професор из поља уметности

Контакт:
+ 381 21  485 2643
romana.boskovic@uns.ac.rs

RB