Лабораторије

Лабораторије

Департман за архитектуру и урбанизам

Архитектонско пројектовање 3, Центар за водене спортове, Кристина Мирковић, Петар Митровић, Александра Војнић, 2021.

Ликовна лабораторија ”Богданка Познановић”