Контакт

Контакт

Департман за архитектуру и урбанизам

Контакт:
Департман за архитектуру и урбанизам:
+ 381 21 455 587

Адреса:
Факултет техничких наука
Департман за архитектуру и урбанизам
Трг Доситеја Обрадовића 6
21102 Нови Сад, Србија

Рачун департмана:
Жиро рачун: 840-1710666-12
ПИБ: 100724720
Матични број: 08067104

Секретаријат

Технички секретари Департмана за архитектуру и урбанизам
Душица Јефтић 
Административно технички секретар

Контакт:
+ 381 21  485-2465
dusica@uns.ac.rs

Сања Миловић Административно технички секретар
Контакт: + 381 21  485-2465 smilovic@uns.ac.rs

Референти Студенске службе 

Референти Студентске службе задужени за студентска питања Департмана за архитектуру и урбанизам
Основне академске студије
Архитектура
Сценска архитектура, техника и дизајн

Контакт:
+ 381 21  485-2223
stud.arhitektura@uns.ac.rs

Мастер академске студије
Архитектура
Сценска архитектура и дизајн

Контакт:
+ 381 21  485-2230
stud.master.branko@uns.ac.rs

Докторске академске студије
Архитектура
Сценски дизајн

Контакт:
+ 381 21  485-2209
drazanam@uns.ac.rs

  Поруку можете послати преко контакт форме:

  Редакција вебсајта
  Депратман ѕа архитектуру и урбанизам

  Тим:

  др Дејан Ецет, доцент

  Петар Мирковић, доцент из поља уметности

  Раде Лучић, инжењер сарадник

   
  Контакт:

  arh.web.redakcija@uns.ac.rs