ДГ Изложба “Фабрика сценских простора”

ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА:

ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ

21. март – 21. април 2021.

ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА: ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ

Каталог изложбе

Дигиталнa галеријa Департмана за архитектуру и урбанизам
Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду и
Дигитална галерија 505

21. март – 21. април 2021.

FACTORY OF PERFORMING SPACES: YOUTH CULTURAL DISTRICT

Exhibition catalogue

Digital gallery – Website of the Department of Architecture and Urban Planning,
Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad and
Digital gallery of Kabinet 505

March 21 – April 21, 2021

ISBN 978-86-6022-314-4

УВОД / INTRODUCTION:

др Радивоје Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

др Дарко Полић
архитекта-планер, Завод за урбанизам Нови Сад, Србија
PhD, Architect-Planner, Town Planning Institute of Novi Sad, Serbia

УРЕДНИЦИ / EDITORS:

др Јелена Атанацковић Јеличић
редовни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

др Радивоје Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

др ум. Татјана Дадић Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

КУСТОС И ПОСТАВКА ИЗЛОЖБЕ / EXHIBITION CURATOR AND EXHIBITION DESIGN:

др Дејан Ецет
доцент, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

РЕЦЕНЗИЈЕ / REVIEWS:

др Милена Кркљеш
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

др Саша Медић
доцент, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

СЕЛЕКЦИОНИ ОДБОР / SELECTION COMMITTEE:

Бесфорт Идризи
доцент, Факултет драмских уметности, Универзитет Св. Кирил и Методиј у Скопљу, Северна Македонија
Assistant Professor, Faculty of Dramatic Arts, Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, North Macedonia

др ум. Марина Радуљ
доцент, Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет, Универзитет у Бања Луци, Босна и Херцеговина
PhD, Assistant Professor, Faculty of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, University of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Тихомир Јањушевић
архитекта, Цирих, Швајцарска
architect, Zurich, Switzerland

др Милена Кркљеш
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

Лорета Гудељ Бараћ
историчар уметности, Загреб, Хрватска
art historian, Zagreb, Croatia

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН КАТАЛОГА / CATALOGUE DESIGN:

др Ивана Мишкељин
ванредни професор, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Associate Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

ПРЕВОД УВОДНИХ СТРАНИЦА / TRANSLATION OF THE INTRODUCTION:

др Весна Богдaновић
ванредни професор, Департман за опште дисциплине у техници, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Associate Professor, Department of Fundamentals Sciences, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

др ум. Татјана Дадић Динуловић
редовни професор, Одсек за уметност и дизајн, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
PhD, Full Professor, Sub-department for Arts and Design, Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad

ИЗДАВАЧ / PUBLISHER:

Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад, Србија
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia

ЕЛЕКТРОНСКИ ИЗВОР / ONLINE CATALOGUE

ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗЛОЖБЕ / ORGANIZATION:

Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Нови Сад
Department of Architecture and Urban Planning, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad and
Digital gallery of Kabinet 505

АУТОРСКИ ТИМ / AUTHORS:

Радивоје Динуловић
Александра Пештерац
Слађана Милићевић
Игор Мараш
Владимир Илић
Романа Бошковић Живановић
Ивана Мишкељин
Марко Тодоров
Јелена Атанацковић Јеличић
Дејан Ецет
Владимир Савић
Драгана Пилиповић
Александра Ракић

Овде можете преузети каталог изложбе у PDF формату:

ФАБРИКА СЦЕНСКИХ ПРОСТОРА:
ОМЛАДИНСКИ КУЛТУРНИ ДИСТРИКТ.pdf