Докторске академске студије – уметност и дизајн

Докторски уметнички пројекат: Диши, диши, гурај! Jelena Janev, 2020.
Ментори: др Татјане Дадић Динуловић и Денеша Дебреја (Dénes Döbrei)

Сценски дизајн

Докторске академске студије

Студијски програм Сценски дизајн креаиран је тако да успостави синтезијски однос према промишљању, креирању и реализацији сценских догађаја и различитих уметничких пракси у области сценског дизајна. Програм је интердисциплинаран, у пољу уметности, и усмерен ка уметницима и ствараоцима из различитих области – архитектуре, примењених уметности и дизајна, драмских и аудиовизуелних уметности, музичких и извођачких, ликовних уметности, па и наука, у чијем деловању сценски дизајн и сценски простор представљају основне теме интересовања. Студијски програм је посвећен стицању највиших академских компетенција у промишљању, креацији, разради и реализацији уметничких дела сценског дизајна највећег степена сложености, у истраживачком, теоријском и критичком раду у области сценског дизајна. Средишња област рада студената је проучавање уметничких пракси сценског дизајна, систематизовано кроз три кључне гране – Сценски дизајн у позоришту, Дизајн ванпозоришног спектакла и Сценски дизајн као вишемедијска уметност.

За упис на докторске уметничке студије на студијском програму Сценски дизајн могу да конкуришу кандидати који су претходно завршили основне и мастер академске студије на неком од одговарајућих студијских програма на Факултету техничких наука, или на неком од факултета уметничког, техничког или друштвеног усмерења у земљи или иностранству, и који су остварили најмање 300 ЕСПБ, са просечном оценом изнад 8,00.

Студије трају три године (6 семестара), током којих студенти стичу 180 ЕСПБ и академско звање Доктор уметности – сценски дизајн.

За више информација посетити страницу: ДАС СЦЕНСКИ ДИЗАЈН

Руководилац студијског програма | Сценски дизајн
др Татјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности

Контакт:
021/485 2643
td.dinulovic@uns.ac.rs

ttd

 

Информације о докторским академским студијама Сценски дизајн су доступне на страници факултета техничких наука:

http://ftn.uns.ac.rs/n1140231080/scenski-dizajn?period=z