Архитектонска визуализација и симулације 2022

Архитектонска визуализација и симулације 2022

Каталог дигиталне изложбе 1-31. октобар 2023.

Архитектонска визуализација и симулације 2022

Каталог дигиталне изложбе

1-31. октобар 2023.

УВОД

проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

УРЕДНИЦИ КАТАЛОГА

проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

проф. др Весна Стојаковић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

доц. др Марко Јовановић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

проф. др Ивана Бајшански, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

РЕЦЕНЗИЈА

проф. др Јелена Атанацковић Јеличић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

доц. др  Ивана Мишкељин, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

ИЗДАВАЧ – Електронски извор

Департман за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, Нови Сад, Република Србија

Графички дизајн каталога

Проф. др Бојан Тепавчевић

 

ISBN  978-86-6022-605-3

УВОД

Визуализација у архитектури је област која се убрзано развија. Са појавом савремених алгоритама за осветљење почетком XXI veka, фотореалистични рендери достигли су квалитет фотографије. Такав развој утицао је на нове правце развоја (интерактивне презентације, VR i AR презентације) који су данас све чешће у примени.

У оквиру изложбе Архитектонска визуализација и симулације у архитектури 2022 приказани су студентски пројекти насталих у оквиру реализације предмета на истоименом модулу мастер програма Архитектуре, Департмана за архитектури и урбанизам,  Факултета техничких наука у Новом Саду у школскoj 2022/2023. години. На поменутом модулу изводи се шест предмета: Дигитални дизајн у архитектури, Архитектонска визуализација, Напредне БИМ технологије, Интерактивна визуализација, Напредно моделовање градова, Динамичке анализе и симулације у архитектури и урбанизму. Кроз своје пројекте студенти су показали на који начин се савремени дигитални алати могу користити за решавање различитих проблема у архитектури

Циљ изложбе је да се прикажу различити начини примене савремених алата у процесу дизајна и визуализације у архитектури које су студенти генерације 2022/2023. савладали у процесу наставе.

Проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду