Studije

STUDIJE

Studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam odvijaju se na sva četiri nivoa, kroz različite studijske programe. Studije su uskladene sa Bolonjskom deklaracijom, tako da su svi predmeti jednosemestralni, a studiranje je organizovano po modelu 4+1+3.

Osnovne akademske studije (studije prvog stepena) – traju traju četiri godine i vrede najmanje 240 bodova. Završetkom osnovnih akademskih studija stiče se zvanje diplomiranog inženjera odgovarajuće oblasti.

Odvijaju se kroz dva studijska programa:

  • Arhitektura
  • Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

Master akademske studije (studije drugog stepena) – traju jednu godinu i vrede najmanje 60 ESPB bodova. Završetkom master studija stiče se zvanje master inženjera ili master umetnosti date oblasti. Master akademske studije omogućavaju studentima dalje usavršavanje kroz jednogodišnje studije na četiri studijska programa:

Arhitektura (u okviru kojeg je moguće birati jedan od tri modula):

  • Arhitektonsko i urbanističko projektovanje
  • Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi
  • Dizajn enterijera

Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem
Scenska arhitektura i dizajn
Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu

Specijalističke akademske studije (studije drugog stepena) – traju jednu i po godinu i vrede najmanje 90 ESPB bodova. Završetkom specijalističkih akademskih studija stiče se zvanje specijalista inženjer odgovarajuće oblasti. Specijalističke akademske studije omogućavaju studentima dalje usavršavanje dva studijska programa:

Arhitektura

Doktorske akademske studije (studije trećeg stepena) – traju tri godine i vrede najmanje 180 ESPB bodova. Završetkom doktorskih studija stiče se zvanje doktora nauka ili doktora umetnosti date oblasti. Doktorske akademske studije omogućavaju studentima dalje usavršavanje dva studijska programa:

  • Arhitektura
  • Scenski dizajn

Svi studijski programi Departmana za arhitekturu i urbanizam na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama su akreditovani, a konstantno se radi na razvoju novih programa studiranja. Kontinuirani razvoj novih studijskih programa u velikoj meri dokazuje visoke kompetencije nastavnog kadra, koji adekvatno ispunjava sve zahteve akreditacije i zakonske okvire visokog obrazovanja Republike Srbije.