Sport

Sport

Savez studenata arhitekture

Naše koleginice i kolege uspešno predstavljaju Departman na studentskoj FTN ligi, Arhitekturijadi, a takođe su imali priliku da se ispred fakulteta takmiče na Euroijadama. Tokom čitave godine organizuju se pripremni turniri i druženja, kako bi takmičarski dani prošli što uspešnije. Smatramo da su sportske aktivnosti nešto što treba da ima posebnu važnost tokom studija i da studenti treba što više da se priključe istim.