Publikacije-Arhitektura

Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada

Autori:

Jelena Atanacković Jeličić
Igor Maraš
Dejan Ecet

Izdavač:

FTN, Novi Sad 2016

Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada

Udžbenik Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada pisan je za potrebe studenata koji pohađaju predmete Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu, urbanizam i dizajn 1 i 2, u okviru master studija na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Pristup koji je demonstriran u ovom tekstu zahteva čitaoca sa izvesnim iskustvom u sferi arhitektonskog projektovanja (akademskim i/ili praktičnim), s obzirom na nivo apstrakcije (programske, formalne i funkcionalne) prikazanih modela. Molimo čitaoca da u tekstu ne traži gotova rešenja, ili još manje, gotove arhitektonske projekte visokog nivoa razrade. S obzirom na činjenicu da su školske zgrade razmatrane pre svega kao funkcionalni sklopovi organizovani na osnovu definisanih pravila, jasno je da prikazani modeli ne odgovaraju nijednoj realnoj situaciji u pogledu fizičke lokacije ili preciznih programskih zahteva. Pretpostavka ove studije i udžbenika je bila da su svi razmatrani modeli slobodnostojeći objekti na parceli, koji, s obzirom na nivo apstrakcije, mogu biti prilagođeni različitim uslovima dostupnosti infrastrukture, klime i specifičnih funkcionalnih potreba, a da pri tome njihova osnovna koncepcija ne bude značajno promenjena. Ipak , ovaj udžbenik nikako ne govori o tzv. «tipskim » školama, već pre o obrascima koji se pojavljuju kod školskih zgrada, koji, pretvoreni u matematički formalizam mogu kreirati gotovo beskonačan broj rešenja prilagođenih pojedinačnim situacijama.

Ovakav pristup koristi dostupne informacione tehnologije u cilju repozicioniranja arhitekte u okvirima samog projektantskog procesa, automatizujući naporan postupak analognog kreiranja «svih mogućih rešenja» i zahtevajući od projektanta znanje, iskustvo i kreativnost koje će omogućiti da među dobijenim rešenjima odabere optimalno u skladu sa kriterijumom optimalnosti, skupom merljivih parametara kao što su funkcionalnost i ekonomičnost, ali paralelno kvantifikujući i nemerljive parametre koji su od posebnog značaja za razvoj estetske komponente i opšteg arhitektonskog kvaliteta. Može se čak reći da ovaj pristup «inteligentnom» a stanovišta rigidnih matematičkih metoda optimalnom projektovanju predstavlja svojevrsni ekspertski sistem koji znanje projektanta profesionalca pretvara u formalne načine odlučivanja karakteristične za njegov način razmišljanja. Prikazani rezultati predstavljaju novi pogled na fazu projektovanja koju možemo nazvati «ispitivanje mogućnosti», «kreiranje skica» ili «od praznog papira ka idejnom rešenju» i kao takvi mogu poslužiti i potencijalnim investitorima i donosiocima odluka kada je u pitanju izgradnja objekata visokog nivoa složenosti i zahtevnog finansiranja, kao korak u pretprojektovanju i jasno sagledavanje prostornih resursa.

Školske zgrade nisu odabrane slučajno za ovo istraživanje. Naime , morfološki tipovi škola prikazani u tekstu se u velikoj meri poklapaju sa morfološkim tipovima drugih arhitektonskih programa: administrativnih objekata, poslovnih zgrada, komercijalnih objekata – da navedemo samo neke na koje su prikazni rezultati takođe primenjivi. U tom smislu, drugi deo udžbenika se može posmatrati i kao čvrsta platforma za dalju razradu i primenu na druge arhitektonske programe, koji se mogu pojaviti kao zadaci u kurikulumu u narednim godinama.

Na kraju, želimo da se zahvalimo našim kolegama i prijateljima sa Departmana za računarstvo i automatiku Mirni Kapetini i dr Milanu Rapaiću, koji su nam odškrinuli vrata razmišljanja o optimalnom arhitektonskom prostoru i bez kojih ovakvo istraživanje ne bi bilo moguće. Takođe , zahvaljujemo se studentima modula master studija Savremene teorije i tehnologije primenjene na arhitekturu školskih godina 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, čije su i kritike i pohvale značajno uticale na uverenje da treba da ostanemo na ovom istraživačkom putu (hvala što ste imali hrabrosti da eksperimentišete :-). Konačno, neizmernu zahvalnost dugujemo i našim recenzentima dr Radivoju Dinuloviću, dr Mileni Krklješ i dr Jovanu Ivanovskom, čije su veliko iskustvo, erudicija i akademska posvećenost učinili da ovaj udžbenik dobije konačan oblik.

Autori

Izvodi iz recenzije (rezime)

 

Dr Radivoje Dinulović

Kako u uvodu navode autori, ”arhitektura školskih objekata je u ovom slučaju samo paradigma za sve druge moguće arhitektonske sadržaje i programe”, pa, zapravo ovo delo predstavlja dragocen prilog razmatranju i razumevanju savremene arhitekture – u teorijsko-istorijskom, fenomenološkom, ali i stvaralačkom smislu. Krug čitalaca kome se autori svojim delom obraćaju mnogo je širi od (već veoma širokog) kruga njihovih studenata, pa reč, svakako, nije “samo” o udžbeniku, već o značajnoj stručnoj knjizi koja će, uveren sam, imati odjeka daleko van prostora konkretne škole u kojoj je nastala.

 

Dr Milena Krklješ

Autori udžbenika studiozno i sistematično predstavljaju čitaocima složenost multidisciplinarnog pristupa u arhitektonskom projektovanju uz primenu savremenih softverskih rešenja. Veliku vrednost ove publikacije predstavlja jasan opis novog pristupa u arhitektonskom projektovanju, koji koristi dostupne informacione tehnologije kako bi arhitekta na efikasniji način pristupio odabiru najoptimalnijeg rešenja. Na taj način autori konzistetno u svom radu prave paralelu između obrazovnog procesa i arhitekture školskih objekata, razmatrano iz perspektive upotrebe novih informatičkih tehnologija.

Visokokvalitetan sadržaj ovog udžbenika preporučuje ga kao obaveznu literaturu za studente arhitekture, ali i kao koristan osnov za sve one koji se opredeljuju za dublja istraživanja kompleksnosti arhitektonske delatnosti, te sa izuzetnim zadovoljstvom predlažem publikovanje ovog udžbenika.

 

Doc .dr Jovan Ivanovski

Može da se zaključi da knjiga “Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada”, autora dr Jelene Atanacković Jeličić, dr Igora Maraša i Dejana Eceta, predstavlja primeran oblik univerzitetske knjige koja ispunjava specifične zahteve savremene nastavno-naučne literature iz oblasti arhitektonskog projektovanja. Udžbenik koji su kolege pripremile preporučujem pre svega studentima koji pohađaju master studije arhitekture, ali svakako i profesionalnim arhitektama koji su željni unaprediti svoje znanje u datoj oblasti.

Čestitajući autorima knjige na iscrpnom i vrednom trudu, potencijalnim čitaocima knjige sa zadovoljstvom je preporučujem kao korisno i važno univerzitetsko i profesionalno pomagalo.