Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene, Ivana Miškeljin Jelena Atanacković Jeličić, FTN, Novi Sad 2018

Publikacije

Oblast | Arhitektura
Monografija o Paviljonu Srbije u Rimu 1911.

Monografija o Paviljonu Srbije u Rimu 1911.

Slobodan Danko Selinkić , “Paviljon Serbia u Rimu 1911. –
Modernizam ,arhitektura i rana ideja jugoslovenstva”,
Izdavač: FTN, Novi Sad, 2021.
Opširne i stimulativne rezenzije, mr Ljiljana Miletić Abramović, istoričarka arhitekture i prof dr Radivoje Dinulović, arhitekta.
Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene

Autori: Ivana Miškeljin Jelena Atanacković Jeličić Izdavač: FTN, Novi Sad 2018 Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene Udžbenik Savremeni pristupi arhitektonskom projektovanju prostora javne namene pisan je za potrebe studenata koji pohađaju predmete Sintezni...
Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada

Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada

Autori: Jelena Atanacković Jeličić Igor Maraš Dejan Ecet Izdavač: FTN, Novi Sad 2016 Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada Udžbenik Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada pisan je za potrebe studenata koji pohađaju predmete Savremene...
Share via
Copy link
Powered by Social Snap