Pripremna nastava OAS

Fotografija: Nastavni blok, FTN, Predrag Uzelac, 2020.

Pripremna nastava

Studijski program Arhitektura

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture organizovani su na Departmanu za arhitekturu i urbanizam u letnjem semestru počinju 27. februara 2021. godine.

Nastavu drže zaposleni profesori. Kurs je osmišljen kao priprema za polaganje prijemnog ispita i kao pripremna godina studija. Cilj je da kroz predavanja i radionice kandidati steknu znanja neophodna za studiranje ove zanimljive tehničke i umetničke discipline.

Ove pripreme treba da pomognu kandidatima u sticanju novih i proširenju dosadašnjih znanja o arhitekturi, kako bi sa što više uspeha položili prijemni ispit koji će se polagati u vidu testa u jednom danu. Pitanja i zadaci na testu će biti raznovrsna i sastavljena od tema koje će se obrađivati na časovima pripremne nastave i iz zadate literature.

PRIPREME NI U KOM SLUČAJU NISU OBEZBEĐENJE UPISA, koji zavisi od stvarnih rezultata i sposobnosti kandidata koje pokažu na prijemnom ispitu. Mole se kandidati da ovo objašnjenje ozbiljno uvaže.

Oblasti iz kojih se održava pripremna nastava i iz kojih će biti pitanja na prijemnom ispitu su sledeće:

 

1. Arhitektonsko projektovanje;

2. Urbanizam;

3. Geometrija i računari;

4. Savremena arhitektura, istorija i teorija;

5. Umetnost i dizajn u arhitekturi.

 

Časovi priprema u letnjem semestru održavaće se subotom u terminu od 10 do 13 časova, on-line preko MS Teams aplikacije. Prvi čas počinje 27. februara 2021. godine. U letnjem semestru (27. februara 2021 – 5. juna 2021) planirano je 13 nastavnih jedinica. Neradna subota biće 03. april i 1. maj 2021. godine.

 

Cene pohađanja pripremne nastave u letnjem semestru:
Jedan dolazak (uplata za jednu subotu) 3.500,00 din
Mesec dana (uplata za 4 predavanja) 12.000,00 din
Letnji semestar (uplata za svih 13 predavanja) 35.000,00 din

 

Kandidati uplatu mogu izvršiti na sledeći račun:
Žiro račun: 840-1710666-12
Broj modela: 97
poziv na broj: 110320
svrha: pripremni časovi – Arhitektura
primalac: FTN, Novi Sad, smer Arhitektura

 

Instrukcije za uplatu iz inostranstva:
Pri uplati je obavezno navesti uz priložene instrukcije i poziv na broj:  110320
i svrha uplate: pripremni časovi – Arhitektura.

Iznosi iz inostranstva moraju biti uplaćeni u valuti EUR:
jedan dolazak (jedna subota): 30 EUR
Mesec dana (4 predavanja): 100 EUR
Letnji semestar (svih 13 predavanja): 300 EUR

 

Troškove bankarskih provizija i transakcije plaća uplatilac, što je važno napomenuti pri uplati u banci.  Instrukcije za uplatu u EUR se nalaze OVDE.

 

Mole se svi zainteresovani kandidati da zbog on-line odvijanja nastave dokaz o uplati skeniran (ili fotografisan) pošalju najkasnije u sredu do 10:00 pred termin kada žele da se uključe na kurs na e-mail: arhitekturapripreme@gmail.com, kako bi na e-mail dobili instrukcije i pristupni link za on-line praćenje predavanja. Uključivanje u kurs je moguće bilo koje nedelje u toku trajanja semestra.

 

SPISAK LITERATURE ZA POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA

 

Arhitektura:

1. Ranko Radović, Nova antologija kuća, 23 primera arhitekture i urbanizma sveta, Građevinska knjiga, Beograd 2001.
2. Milan P. Rakočević, Uvod u arhitektonsko projektovanje (ili – 24 sata arhitekture – novo izdanje), Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1998.
3. Jirgen Jedike, Oblik i prostor u arhitekturi, Orion – Art, Beograd.

 

Opšta kultura:

1. Deretić Jovan, Mitrović L. Marija, Bojović Zlata, Istorija književnosti za 1. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd.
2. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 3. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
3. LJ. Nikolić, B. Milić, Čitanka sa književno teoretskim pojmovima za 4. razred srednje škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
4. V. Galović, B. Gostović, Likovna kultura, za gimnaziju i strednje stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.
5. S. Marinković, Muzička kultura za gimnaziju i stručne škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
6. Galović Vidosava, Istorija umetnosti za 1. i 2. razred likovne i 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd.
7. Marković Mihailo, Logika za 3. razred gimnazije i pravno-birotehničke škole (2018.g.), Zavod za udžbenike, Beograd.
8. Grupa Autora, Sociologija za 3. srednjih stručnih škola i 4. razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd.