Pregled – planiranje i upravjanje

Pregled

Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem

MASTER AKADEMSKE STUDIJA PLANIRANJE I UPRAVLJANJE REGIONALNIM RAZVOJEM 

 

Master akademske studije Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem  razvijene su kao  interdisciplinarni i multidisciplinarni  studijski program koji se bavi prostornim, upravljačkim, ekonomskim, društvenim i ekološkim aspektima održivog regionalnog razvoja. Nadovezuje se  na programe osnovnih diplomskih akademskih studija  različitih disciplina i profila, a  namenjen je  i zaposlenima u gradskim, pokrajinskim i republičkim institucijama koje se bave planiranjem, upravljanjem i razvojem gradova i regiona.

Kroz master studije Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem  studenti stiču znanja i kompetencije  iz komplementarnih oblasti održivog razvoja i regionalne politike i programa Evropske Unije, metropolitenskih područja, strateškog upravljanja, ekonomskih, društvenih i tranzicionih aspekata, participativnih procesa,  savremenih metoda i tehnologija u urbanom planiranju, kao  i drugih relevantnih  dimenzija regionalnog i urbanog razvoja. Cilj programa je osposobljavanje studenata za poziv stručnjaka za izradu, implementaciju i koordinaciju projekata i strategija održivog urbanog i regionalnog razvoja u zemlji i inostranstvu. Studenti kroz aktivnu nastavu i samostalan rad ovladavaju teorijskim znanjima i praktičnim veštinama neophodnim za profesionalni rad u ovoj oblasti,  kreirajući  čvrstu metodološku osnovu za bavljenje budućom strukom master inženjera urbanizma i regionalnog razvoja.

Studijski program je inicijalno razvijen u saradnji sa Departmanom za geografiju i regionalne nauke  Univerziteta  Karl-Franzens  u Gracu, i  podržan od strane World University Service – WUS Austria, a od međunarodnih recenzenata koje je ova organizacija angažovala dobio je visoku ocenu u pogledu koncepta, sadržaja i kvaliteta predloženog kurikuluma. Studijski program je vremenom unapređen  kroz međunarodne projekte realizovane na Fakultetu tehničkih nauka, od kojih se izdvajaju Žan Mone Evropski modul „Regionalni razvoj kao modalitet evropskih integracija“  (RegEU), kofinansiran od strane Evropske komisije, i projekat  „Unapređenje  obrazovanja o participativnim procesima u urbanom i regionalnom  planiranju“ (V4Participation), podržan od strane Višegradskog fonda.

Studijski program je reakreditovan 2020. godine za izvođenje nastave na srpskom i engleskom jeziku. Rukovodilac programa je prof. dr Milica Vračarić.