Pregled – digitalni dizajn

Pregled

Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu

Paviljon,  ID pavilion, Marko Vučić, dr Bojan Tepavčević, 2021.
Saradnici: Jelena Pepić, Jelena Vasiljević, Aleksandar Krnjaić, Stefan Milović, Zoran Otrupčak, Stefan Pejić, Nikola Rađenović

Studijski program Digitalne tehnike, dizajn i produkcija u arhitekturi i urbanizmu osnovan je 2013. godine na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka sa fokusom na primeni digitalnih tehnologija u arhitekturi, urbanizmu, industrijskom dizajnu i drugim srodnim disciplinama.

Tokom poslednje dve decenije, primena digitalnih tehnologija uticala je na stvaranje dve različite i potpuno nove profilacije iz oblasti arhitekture i dizajna. Prva je usmerena ka 3D arhitektonskoj vizualizaciji, a druga ka projektovanju i izvođenju arhitektonskih objekata i elemenata enterijera kompleksnih geometrijskih formi. MAS Digitalne tehnike, dizajn i produkcija kreiran je da odgovori na sve veće potrebe primene digitalnih tehnologija u arhitekturi

Studijski program je usaglašen sa savremenim svetskim naučnim tokovima i stanjem struke, odnosno sa sledećim programima na inostranim visokoškolskim ustanovama: Master of Advanced Studies in CAAD, ETH, Cirih, Master in Advanced Architecture, Institute for Advanced Architecture of Catalonia, Barselona i MSc Architectural Computation, Bartlett School of Architecture, London. Specifičnost ovog kursa u odnosu na druge u regionu jeste primena najsavremenijih teorija i tehnologija u procesu nastave, kao što su arhitektonska vizualizacija, parametarski dizajn, bionika u dizajnu, digitalna fabrikacija i robotika u arhitekturi.

Studijski program traje dva semestra i vrednuje se sa 60 ESPB. Obuhvata tri obavezna predmeta i tri izborne grupe predmeta, kroz koje se studenti dalje profilišu u odnosu na sopstvene afinitete. Predavanja i vežbe se izvode klasično i u vidu blok nastave, kao i kroz različite radionice, a u zavisnosti od tematike i problema predmeta. Završetkom studija student stiče akademsko zvanje Master inženjer arhitekture (Mast. inž. arh.).