Osnovne akademske studije – umetnost i dizajn

Sintezni projekat: Grad koji (op, po)staje, Milica Surutka, 2020.

Scenska arhitektura, tehnika i dizajn

Osnovne akademske studije

Studijski program Scenska arhitektura, tehnika i dizajn kreiran je tako da studentima pruži teorijska i praktična znanja iz oblasti: arhitekture, sa naglaskom na koncipiranje, projektovanje i konstruisanje efemernih fizičkih struktura; scenske tehnike i tehnologije, sa naglaskom na scenske tehničke sisteme; scenografije i scenske umetnosti uopšte; vizuelnih umetnosti; tehničke produkcije u scenskoj umetnosti. Po završetku studijskog programa, studenti stiču kreativne sposobnosti i veštine potrebne za uspešnu realizaciju različitih vrsta scenskih prostora, kao i za promišljanje, projektovanje i tehničku produkciju scenskih događaja.

Program je namenjen maturantima gimnazija i umetničkih i tehničkih stručnih škola koji imaju izraženo interesovanje za scensku umetnost, tehniku, arhitekturu i produkciju. Takođe, program je namenjen i aktivnim profesionalcima u domenu scenske arhitekture, tehnike i dizajna, angažovanim u institucijama kulture koji žele da se dodatno usavršavaju i steknu formalno akademsko obrazovanje.

Studijski program predstavlja spoj inženjerskih i umetničkih oblasti, a tokom studija moguće je ostvariti usmerenje ka scenskoj arhitekturi i tehnologiji i/ili ka scenskom dizajnu i tehnici. Studije traju četiri godine (8 semestara), tokom kojih studenti stiču 240 ESPB i akademsko zvanje Diplomirani inženjer scenske arhitekture, tehnike i dizajna.

Rukovodilac studijskog programa | Osnovne akademske studije
dr Romana Bošković-Živanović
Vanredni profesor iz polja umetnosti

Kontakt:
+ 381 21  485 2643
romana.boskovic@uns.ac.rs

RB

Za više informacija posetiti stranicu: OAS SCENSKA ARHITEKTURA, TEHNIKA I DIZAJN