Osnovne akademske studije

Osnovne akademske studije

Arhitektura

Aerhitektonsko projektovanje 3, Fatljind Čolaku, 2019.

Osnovne akademske studije Arhitektura traju četiri godine i vrede najmanje 240 ESPB. Posle odbranjenog diplomskog rada studenti stiču zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Studenti stiču kompetencije potrebne za rešavanje realnih problema iz prakse, sposobnosti kritičnog mišljenja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja, kao i sposobnost rešavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Svršeni studenti Arhitekture su sposobni da na odgovarajući način napišu i prezentuju rezultate svog istraživačkog rada, odnosno grafičkim sredstvima konkretizuju i predstave svoj projektantski rad. Tokom studija se insistira na što intenzivnijem korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija kao i na osposobljavanju studenata da koriste najnovije programske pakete za potrebe projektovanja i grafičke prezentacije. Studenti su osposobljeni da koncipiraju projekte na osnovu zadatog programa, rade na njihovoj razradi, koordiniraju rad ostalih uključenih u proces, organizuju rad projektantskog tima, pripreme dokumentaciju za građenje, nadgledaju ili upravljaju procesom same izgradnje. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno rešava projektantske zadatke, radi na mogućim rešenjima i da odgovorno donese odluke o primeni finalnog rešenja, jasno rasuđujući o svim njegovim kvalitetima. Studenti stiču kompetencije koje im omogućavaju korišćenje stručne literature, sposobnost kritičkog mišljenja, sposobnost analize problema, sinteze rešenja i rešavanja realnih problema sa kojima se susreću u praksi, kao i nastavak školovanja ukoliko se za to opredele.

Rukovodilac studijskog programa | Osnovne akademske studije
dr Milena Krklješ
Vanredni profesor

Kontakt:
+ 381 21  485-2462
mkrkljes@uns.ac.rs

MK

Detaljne informacije o osnovnim akademskim studijama Arhitektura možete preuzeti ovde:

OAS_ARHITEKTURA.pdf


Informacije o osnovnim akademskim studijama Arhitektura su dostupne na stranici Fakulteta tehničkih nauka

http://www.ftn.uns.ac.rs/2071504006/arhitektura