Master akademske studije – planiranje i upravjanje

Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem

Master akademske studije

Naziv studijskog programa: Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem

Vrsta studija: Master akademske studije

Stručni naziv: Master inženjer urbanizma i regionalnog razvoja

Kandidat da bi se upisao mora da ima završene četvorogodišnje osnovne akademske studije koje su vrednovane sa najmanje 240 ESPB. Procedure prijavljivanja, rangiranja i upisa prijavljenih kandidata, definisane su Pravilnikom o upisu studenata na studijske programe usvojenim na nivou Fakulteta tehničkih nauka.

Struktura studijskog programa u trajanju od jedne godine (dva semestra) obuhvata 5 obaveznih i 10 izbornih jednosemestralnih predmeta, podeljenih u 3 izborne pozicije – dve izborne pozicije sa 2, odnosno 4 izborna predmeta u prvom semestru i jedna izborna pozicija sa 4 izborna predmeta u drugom semestru, od kojih se bira po jedan predmet iz svake izborne pozicije. Stručna praksa se radi u oba semestra, dok se u drugom semestru sprovodi studijski istraživački rad, i pisanje i odbrana master teze. Svi predmeti su klasifikovani u sledeće grupe: teorijsko-metodološki, naučno-stručni i stručno-aplikativni predmeti.

 

Obavezni predmeti:

 

Održivi regionalni razvoj i politike Evropske unije
Participativni procesi u urbanom i regionalnom planiranju
Ekonomski i društveni aspekti regionalnog razvoja
Savremene teorije, metode i tehnologije u urbanom planiranju
Gradovi u tranziciji – kulturološki, društveni i prostorni aspekti

Kroz izborne predmete studentima je omogućeno da razviju svoje afinitete usmeravajući se na izučavanju neke od ponuđenih oblasti.

 

Izborni predmeti:

 

Strateško upravljanje u urbanom i regionalnom planiranju
Metropolitenski regioni – razvoj i strategije
Strateško upravljanje projektima
Eko – marketing
Strateško preduzetništvo
Menadžent korporativnih komunikacija
Turizam kao perspektiva regionalnog razvoja
Planiranje i održivi razvoj predela
Reprezentacija šireg prostornog okruženja
Kulturno nasleđe u funkciji urbanog i regionalnog razvoja

 

Sadržaj svakog predmeta je sačinjen tako da studentima pruža mogućnost da konkretizuju problematiku na specifičnostima koje ima pojedina oblast. Okvirni sadržaj i tip svakog predmeta dati su u Kurikulumu studijskog programa.

Nastava se realizuje aktivnim i interaktivnim metodama i uključuje: predavanja, vežbe, mentorski rad, samostalni rad studenata, stručnu praksu, seminarske radove i konsultacije. Na predavanjima se, uz korišćenje odgovarajućih didaktičkih sredstava, izlaže predviđeno gradivo uz naglašene napore za uspostavljanje diskusije između nastavnog kadra i studenata, kao i uz neophodna objašnjenja koja doprinose boljem razumevanju predmetne materije. Uslovi za prelazak sa drugih studijskih programa u okviru sličnih oblasti definišu se na osnovu važaćih studijskih programa Univerziteta u Novom Sadu. Studije se smatraju završenim kada student ispuni sve obaveze propisane studijskim programom i kada sakupi najmanje 60 ESPB (položi sve predviđene ispite i odbrani završni – master rad).

Rukovodilac studijskog programa | Master akademske studije
dr Milica Vračarić
Vanredni profesor

Kontakt:
+ 381 21  485-2466
kostresm@uns.ac.rs

mv

Detaljne informacije o master akademskim studijama Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem možete preuzeti ovde:

MAS_Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem.pdf

 


 

Informacije o master akademskim studijama Planiranje i upravljanje regionalnim razvojem  su dostupne na stranici Fakulteta tehničkih nauka:

http://www.ftn.uns.ac.rs/n1466397686/arhitektura