Fotografija: Nastavni blok FTN, Predrag Uzelac, 2020.

Konkursi

Departman za arhitekturu i urbanizam
 
Osnovne akademske studije

 
PRIPREMNA NASTAVA

Pripremni časovi za polaganje prijemnog ispita za upis na osnovne akademske studije arhitekture:

Pripremna nastava za studijski program Arhitektura

 
PRAVILNIK DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU DIPLOMSKOG RADA

Ovde možete preuzeti pravila za prijavu, pripremu, predaju i odbranu diplomskog rada, kao i predviđene datume odbrane radova:

Procedura za diplomski rad.pdf
Datumi odbrane.pdf

Master akademske studije

 
PRAVILNIK DEPARTMANA ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM ZA PRIJAVU, IZRADU I ODBRANU MASTER RADA

Ovde možete preuzeti pravila za prijavu, pripremu, predaju i odbranu master rada, kao i predviđene datume odbrane radova:

Procedura za master rad.pdf
Datumi odbrane.pdf
 

Doktorske akademske studije

Detaljne informacije o uslovima konkursa i upisu dostupne su na stranici Fakulteta tehničkih nauka:

http://www.ftn.uns.ac.rs/1256955396/doktorske-studije

Detaljne informacije o uslovima konkursa i upisu dostupne su na stranici Fakulteta tehničkih nauka:

http://www.ftn.uns.ac.rs/691618389/fakultet-tehnickih-nauka

Share via
Copy link
Powered by Social Snap