Katedre

Departman za arhitekturu i urbanizam

Organizaciona struktura Departmana za arhitekturu i urbanizam

Direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam

dr Jelena Atanacković Jeličić 
Redovni profesor
Direktor departmana

Kontakt:
021/485-2463
jelenaaj@uns.ac.rs

Katedra za arhitekturu i urbanizam
Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Igor Maraš 
Vanredni profesor
Šef katedre

Kontakt:
021/485 2466
imaras@uns.ac.rs

dr Saša Medić
Docent
Sekretar katedre

Kontakt:
021/485 2463
sashamedic@uns.ac.rs

Katedra za teorije i interpretacije prostora u arhitekturi i urbanizmu
Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Vesna Stojaković
Vanredni profesor
Šef katedre

Kontakt:
021/485 2421
vesna100@uns.ac.rs

dr Marko Lazić
Docent
Sekretar katedre

Kontakt:
021/485 2468
lazic.m@uns.ac.rs

Odsek za umetnost i dizajn
Departman za arhitekturu i urbanizam

dr Tatjana Dadić-Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti
Rukovodilac odseka

Kontakt:
021/485 2643
td.dinulovic@uns.ac.rs

dr Mia David
Vanredni profesor iz polja umetnosti
Zamenik rukovodioca

Kontakt:

mia.david@uns.ac.rs

dr Aleksandra Pešterac
Docent
Pomoćnik za finansije, komunikacije i operativne poslove

Kontakt:
021/485 2415
a.pesterac@uns.ac.rs

dr Romana Bošković-Živanović
Vanredni profesor iz polja umetnosti
Pomoćnik za projekte i razvoj

Kontakt:
021/485 2643
romana.boskovic@uns.ac.rs

Katedra za umetnost
Departman za arhitekturu i urbanizam | Odsek za umetnost i dizajn

dr Slađana Milićević
Docent
Šef katedre

Kontakt:
021/485 2471
s.milicevic@uns.ac.rs

Aleksandra Lozanović
Asistent iz umetničkog polja
Sekretar katedre

Kontakt:
021/485 2471
a.lozanovic@uns.ac.rs

Katedra za scenski dizajn
Departman za arhitekturu i urbanizam | Odsek za umetnost i dizajn

dr Aleksandra Pešterac
Docent
Pomoćnik za finansije, komunikacije i operativne poslove

Kontakt:
021/485 2415
a.pesterac@uns.ac.rs