Doktorske akademske studije – umetnost i dizajn

Doktorski umetnički projekat: Diši, diši, guraj! Jelena Janev, 2020.
Mentori: dr Tatjane Dadić Dinulović i Deneša Debreja (Dénes Döbrei)

Scenski dizajn

Doktorske akademske studije

Studijski program Scenski dizajn kreairan je tako da uspostavi sintezijski odnos prema promišljanju, kreiranju i realizaciji scenskih događaja i različitih umetničkih praksi u oblasti scenskog dizajna. Program je interdisciplinaran, u polju umetnosti, i usmeren ka umetnicima i stvaraocima iz različitih oblasti – arhitekture, primenjenih umetnosti i dizajna, dramskih i audiovizuelnih umetnosti, muzičkih i izvođačkih, likovnih umetnosti, pa i nauka, u čijem delovanju scenski dizajn i scenski prostor predstavljaju osnovne teme interesovanja. Studijski program je posvećen sticanju najviših akademskih kompetencija u promišljanju, kreaciji, razradi i realizaciji umetničkih dela scenskog dizajna najvećeg stepena složenosti, u istraživačkom, teorijskom i kritičkom radu u oblasti scenskog dizajna. Središnja oblast rada studenata je proučavanje umetničkih praksi scenskog dizajna, sistematizovano kroz tri ključne grane – Scenski dizajn u pozorištu, Dizajn vanpozorišnog spektakla i Scenski dizajn kao višemedijska umetnost.

Za upis na doktorske umetničke studije na studijskom programu Scenski dizajn mogu da konkurišu kandidati koji su prethodno završili osnovne i master akademske studije na nekom od odgovarajućih studijskih programa na Fakultetu tehničkih nauka, ili na nekom od fakulteta umetničkog, tehničkog ili društvenog usmerenja u zemlji ili inostranstvu, i koji su ostvarili najmanje 300 ESPB, sa prosečnom ocenom iznad 8,00.

Studije traju tri godine (6 semestara), tokom kojih studenti stiču 180 ESPB i akademsko zvanje Doktor umetnosti – scenski dizajn.

Za više informacija posetiti stranicu: DAS SCENSKI DIZAJN

Rukovodilac studijskog programa | Scenski dizajn
dr Tatjana Dadić-Dinulović
Redovni profesor iz polja umetnosti

Kontakt:
021/485 2643
td.dinulovic@uns.ac.rs

ttd

 

Informacije o doktorskim akademskim studijama Scenski dizajn su dostupne na stranici fakulteta tehničkih nauka:

http://ftn.uns.ac.rs/n1140231080/scenski-dizajn?period=z