Centar za savremenu arhitekturu i urbanizam

Centar za savremenu arhitekturu i urbanizam

Departman za arhitekturu i urbanizam

Osnovni cilj Centra za savremenu arhitekturu i urbanizam (C.SAU) je uključivanje studenata, saradnika i nastavnika, prvenstveno na Departmanu, ali i na FTN-u u celini, u profesionalni rad u oblasti savremene arhitekture i urbanizma, posebno promišljanja, pripreme i realizacije projekata i promocije arhitekture i urbanizma.

Misija C.SAU -a je usmerena ka razvoju i razmena ideja, znanja i veština, kao i promovisanju međunarodne saradnje u okviru širokih profesionalnih polja u kojima se nalaze arhitektura i urbanizam.

Delovanje C.SAU-a je pvenstveno posvećeno:

 

1. Participaciji i saradnji sa privredom u profesionalnim projektima u oblasti arhitekture i urbanizma;
2. uspostavljanju saradnje sa značajnim društvenim i profesionalnim institucijama i manifestacijama koje se organizuju u ovoj oblasti;
3. razvoju međunarodne saradnje u ovoj oblasti, a prvenstveno kroz aktivno učešće u radu Međunarodnih asocijacija koje se bave arhitekturom, urbanizmom i planiranjem;
4. operativnoj i tehničkoj podršci svim nivoima studija arhitekture i urbanizma koji se realizuju na Fakultetu tehničkih nauka;
5. operativnoj i tehničkoj podršci naučnim projektu Ministarstva koji se realizuje na Departmanu za arhitekturu i urbanizam ”Optimizacija arhitektonskog i urbanističkog planiranja i projektovanja u funkciji održivog razvoja Srbije” (projekat tehnološkog razvoja, nosilac: Departman za arhitekturu i urbanizam FTN-a, rukovodilac prof. dr N. Kurtović – Folić);
6. organizovanju obrazovnih, naučnih, stručnih i umetničkih skupova i manifestacija u oblasti delovanja Centra;

 

C .SAU , kao organizacija sa velikim stručnim, kreativnim i operativnim potencijalnom u Vojvodini, sarađuje sa institucijama koje se na različite načine bave arhitekturom i urbanizmom, prvenstveno institucijama koje se bave obrazovanjem arhitekata, ali i svim mogućim upravnim, kultunim i profesionalnim subjektima koji imaju potrebu da sarađuju sa centrom na širokom polju arhitekture i urbanizma.

Centar za savremenu arhitekturu i urbanizam u svom delovanju povezan je direktno sa Katedrom za arhitekturu i urbanizam, treba da doprinese podršci mnogobrojnih aktivnosti koje se organizuju na Katedri i Deparmanu za arhitekturu i urbanizam u pogledu razvoja teorijskih i praktičnih aktovnosti koji se realizuju na svim nivoima studija.

C .SAU je intenzivno angažovan na profesionalnoj, umetničkoj, kulturnoj i društvenoj sceni Novog Sada, Vojvodine, Srbije i regiona, u kreiranju, pripremi i realizaciji različitih javnih programa u domenu obrazovanja i promocije arhitekture i urbanizma na različitim manifestacijama, programima i institucijma.

Članstvo u C.SAU-u je dostupno svim profesionalcima i studentima u oblastima arhitekture i urbanizma.

Direktor Centra za savremenu arhitekturu i urbanizam
dr Darko Reba
redovni profesor

Kontakt:
e-mail: rebad@uns.ac.rs

DR