ArhiTura

Contemporary Arts Centre ‘MAXXI’ Rome, ArhiTura, 2019.

ArhiTura

Savez studenata arhitekture

ArhiTura je stručno putovanje koje organizuju studenti u saradnji sa Departmanom za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka. Proteklih godina studenti su imali priliku da obiđu preko dvadeset gradova u više od deset različitih država, gde im je bilo omogućeno da posete arhitektonske fakultete, vide raličite postavke u mnogim galerijama, obiđu veliki broj muzeja i pored svega toga budu u prilici da posete nekoliko svetski poznatih arhitektonskih biroa. Svake godine do sad na ovo putovanje je išlo oko 100 studenta, a pored toga sa nama putuju i neki od profesora kojim je ovo jedinstvena prilika da nam svoja predavanja iz amfiteatra predstave na tipičnim primerima različitih tipova arhitekture.

Instagram:www.instagram.com/arhitura.ftn.ns
Facebook:www.facebook.com/arhitura.ftn.ns
E-mail:arhitura.ftn.ss@gmail.com