ArhiJada

ArhiJada

Savez studenata arhitekture

Arhitekturijada predstavlja međunarodnu studentsku manifestaciju na kojoj se svake godine okuplja, takmiči, druži i provodi preko 1000 studenata Arhitekture sa fakulteta iz gradova sa čitavog Balkana, kao što su Beograd, Banja Luka, Sarajevo, Zagreb, Podgorica, Maribor i mnogi drugi. Osim u sportskim aktivnostima, studenti su u prilici da odmere snage u naučnim i drugim oblastima i time razmene iskustva, steknu prijateljstva i dožive nezaboravne trenutke.
Svake godine, naše kolege nas obraduju kako sportskim, tako i nagradama iz naučnih disciplina!
Ne dozvoli da ti prepričavaju, doživi!

Instagram:www.instagram.com/arhitekturijada_2020
Facebook:www.facebook.com/arhitekturijada2020
E-mail: arh.ftn.ss@gmail.com