Arhitektonska vizualizacija i simulacije 2022

Arhitektonska vizualizacija i simulacije 2022

Katalog digitalne izložbe 1-31. oktobar 2023.

Arhitektonska vizualizacija i simulacije 2022

Katalog digitalne izložbe

1-31. oktobar 2023.

UVOD

prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

UREDNICI KATALOGA

prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

prof. dr Vesna Stojaković, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

doc. dr Marko Jovanović, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

prof. dr Ivana Bajšanski, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

RECENZIJA

prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

doc. dr  Ivana Miškeljin, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Univerzitet u Novom Sadu

IZDAVAČ – Elektronski izvor

Departman za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka, Novi Sad, Republika Srbija

Grafički dizajn kataloga

Prof. dr Bojan Tepavčević

 

ISBN  978-86-6022-605-3

UVOD

Vizualizacija u arhitekturi je oblast koja se ubrzano razvija. Sa pojavom savremenih algoritama za osvetljenje početkom XXI veka, fotorealistični renderi dostigli su kvalitet fotografije. Takav razvoj uticao je na nove pravce razvoja (interaktivne prezentacije, VR i AR prezentacije) koji su danas sve češće u primeni.

U okviru izložbe Arhitektonska vizualizacija i simulacije u arhitekturi 2022 prikazani su studentski projekti nastalih u okviru realizacije predmeta na istoimenom modulu master programa Arhitekture, Departmana za arhitekturi i urbanizam,  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu u školskoj 2022/2023. godini. Na pomenutom modulu izvodi se šest predmeta: Digitalni dizajn u arhitekturi, Arhitektonska vizualizacija, Napredne BIM tehnologije, Interaktivna vizualizacija, Napredno modelovanje gradova, Dinamičke analize i simulacije u arhitekturi i urbanizmu. Kroz svoje projekte studenti su pokazali na koji način se savremeni digitalni alati mogu koristiti za rešavanje različitih problema u arhitekturi

Cilj izložbe je da se prikažu različiti načini primene savremenih alata u procesu dizajna i vizualizacije u arhitekturi koje su studenti generacije 2022/2023. savladali u procesu nastave.

Prof. dr Bojan Tepavčević, Departman za arhitekturu i urbanizam, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu