Запослени

Запослени

Департман за архитектуру и урбанизам
Катедра за архитектуру и урбанизам
др Јелена Атанацковић Јеличић 
Редовни професор
Директор департмана

Контакт:
+381 21 485 2463
jelenaaj@uns.ac.rs

women_avatar
др Игор Мараш 
Ванредни професор
Шеф катедре

Контакт:
+381 21 485 2466
imaras@uns.ac.rs

man_avatar
Департмана за архитектуру и урбанизам
Катедра за архитектуру и урбанизам
Департман за архитектуру и урбанизам
др Игор Мараш 
Ванредни професор
Шеф катедре

Контакт:
+381 21 485 2466
imaras@uns.ac.rs

man_avatar
др Саша Медић
Доцент
Секретар катедре

Контакт:
+381 21 485 2463
sashamedic@uns.ac.rs

women_avatar
Катедра за теорије и интерпретације простора у архитектури и урбанизму
Департман за архитектуру и урбанизам
др Весна Стојаковић
Ванредни професор
Шеф катедре

Контакт:
+381 21 485 2421
vesna100@uns.ac.rs

women_avatar
др Марко Лазић
Доцент
Секретар катедре

Контакт:
+381 21 485 2468
lazic.m@uns.ac.rs

man_avatar
Одсек за уметност и дизајн
Департман за архитектуру и урбанизам
др Татјана Дадић-Динуловић
Редовни професор из поља уметности
Руководилац одсека

Контакт:
+381 21 485 2643
td.dinulovic@uns.ac.rs

women_avatar
др Миа Давид
Ванредни професор из поља уметности
Заменик руководиоца

Контакт:

mia.david@uns.ac.rs

women_avatar
Јанко Димитријевић
Сарадник у настави из уметничког поља
Помоћник руководиоца Одсека

Контакт:
j.dimitrijevic@uns.ac.rs

man_avatar
Катедра за уметност
Dепартман за архитектуру и урбанизам | Одсек за уметност и дизајн
др Слађана Милићевић
Доцент
Шеф катедре

Контакт:
+381 21 485 2471
s.milicevic@uns.ac.rs

women_avatar
Јанко Димитријевић
Сарадник у настави из уметничког поља
Секретар катедре

Контакт:
j.dimitrijevic@uns.ac.rs

man_avatar
Катедра за сценски дизајн
Департман за архитектуру и урбанизам | Одсек за уметност и дизајн
др Александра Пештерац
Доцент
Помоћник за финансије, комуникације и оперативне послове

Контакт:
+381 21 485 2415
a.pesterac@uns.ac.rs

women_avatar
Луна Шаламон
Сарадник у настави из уметничког поља
Секретар катедре

Контакт:
luna.salamon@uns.ac.rs

women_avatar