Припремна настава ОАС

Фотографија: Наставни блок, ФТН, Предраг Узелац, 2020.

Припремна настава

Студијски програм Архитектура

Припремни часови за полагање пријемног испита за упис на основне академске студије архитектуре организовани су на Департману за архитектуру и урбанизам у летњем семестру почињу 27. фебруара 2021. године.

Наставу држе запослени професори. Курс је осмишљен као припрема за полагање пријемног испита и као припремна година студија. Циљ је да кроз предавања и радионице кандидати стекну знања неопходна за студирање ове занимљиве техничке и уметничке дисциплине.

Ове припреме треба да помогну кандидатима у стицању нових и проширењу досадашњих знања о архитектури, како би са што више успеха положили пријемни испит који ће се полагати у виду теста у једном дану. Питања и задаци на тесту ће бити разноврсна и састављена од тема које ће се обрађивати на часовима припремне наставе и из задате литературе.

ПРИПРЕМЕ НИ У КОМ СЛУЧАЈУ НИСУ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ УПИСА, који зависи од стварних резултата и способности кандидата које покажу на пријемном испиту. Моле се кандидати да ово објашњење озбиљно уваже.

Области из којих се одржава припремна настава и из којих ће бити питања на пријемном испиту су следеће:

 

1. Архитектонско пројектовање;

2. Урбанизам;

3. Геометрија и рачунари;

4. Савремена архитектура, историја и теорија;

5. Уметност и дизајн у архитектури.

 

Часови припрема у летњем семестру одржаваће се суботом у термину од 10 до 13 часова, on-line преко MS Teams апликације. Први час почиње 27. фебруара 2021. године. У летњем семестру (27. фебруара 2021 – 5. јуна 2021) планирано је 13 наставних јединица. Нерадна субота биће 03. април и 1. мај 2021. године.

 

Цене похађања припремне наставе у летњем семестру:
Један долазак (уплата за једну суботу) 3.500,00 дин
Месец дана (уплата за 4 предавања) 12.000,00 дин
Летњи семестар (уплата за свих 13 предавања) 35.000,00 дин

 

Кандидати уплату могу извршити на следећи рачун:
Жиро рачун: 840-1710666-12
Број модела: 97
позив на број: 110320
сврха: припремни часови – Архитектура
прималац: ФТН, Нови Сад, смер Архитектура

 

Инструкције за уплату из иностранства:
При уплати је обавезно навести уз приложене инструкције и позив на број:  110320
и сврха уплате: припремни часови – Архитектура.

Износи из иностранства морају бити уплаћени у валути EUR:
један долазак (једна субота): 30 EUR
Месец дана (4 предавања): 100 EUR
Летњи семестар (свих 13 предавања): 300 EUR

 

Трошкове банкарских провизија и трансакције плаћа уплатилац, што је важно напоменути при уплати у банци.  Инструкције за уплату у EUR се налазе ОВДЕ.

 

Моле се сви заинтересовани кандидати да због on-line одвијања наставе доказ о уплати скениран (или фотографисан) пошаљу најкасније у среду до 10:00 пред термин када желе да се укључе на курс на e-mail: arhitekturapripreme@gmail.com, како би на e-mail добили инструкције и приступни линк за on-line праћење предавања. Укључивање у курс је могуће било које недеље у току трајања семестра.

 

СПИСАК ЛИТЕРАТУРЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

 

Архитектура:

1. Ранко Радовић, Нова антологија кућа, 23 примера архитектуре и урбанизма света, Грађевинска књига, Београд 2001.
2. Милан П. Ракочевић, Увод у архитектонско пројектовање (или – 24 сата архитектуре – ново издање), Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1998.
3. Јирген Једике, Облик и простор у архитектури, Орион – Арт, Београд.

 

Општа култура:

1. Деретић Јован, Митровић Л. Марија, Бојовић Злата, Историја књижевности за 1. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд.
2. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 3. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2010.
3. Љ. Николић, Б. Милић, Читанка са књижевно теоретским појмовима за 4. разред средње школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
4. В. Галовић, Б. Гостовић, Ликовна култура, за гимназију и стредње стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
5. С. Маринковић, Музичка култура за гимназију и стручне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
6. Галовић Видосава, Историја уметности за 1. и 2. разред ликовне и 3. разред угоститељско-туристичке школе, Завод за уџбенике, Београд.
7. Марковић Михаило, Логика за 3. разред гимназије и правно-биротехничке школе (2018.г.), Завод за уџбенике, Београд.
8. Група Аутора, Социологија за 3. средњих стручних школа и 4. разред гимназије, Завод за уџбенике, Београд.