Научно- истраживачки пројекти

Алгоритам 2012-2018, Јелена Атанацковић, Јелена Депотовић, Дејан Ецет, Мирна Капетина, Игор Мараш, Саша Медић, Милан Рапаић, 2012-2018. 

Научно- истраживачки пројекти

Међународни и национални пројекти | Архитектура
CEEPUS: URBAN INNOVATIONS NETWORK (координатор пројекта за ФТН проф. др Милена Кркљеш); 
DANUrB – Danube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – Interreg Danube Transnational Programme DTP 1-1-249-2.2 (руководиоци пројекта проф. др Милена Кркљеш, проф. др Дарко Реба)
V4Participation – Fostering Education on Participatory Processes in Urban and Regional Planning, финансиран од стране Вишеградског фонда (International Visegrad Fund) (носилац пројекта проф. др Милица Костреш)
Monitoring, forecasting and development of online public early warning system for extreme precipitations and pluvial floods in urban areas in the Hungarian-Serbian cross-border region – URBAN-PREX, Interreg-IPA CBC Hungary-Serbia Programme, у сарадњи са Природно-математичким факултетом у Новом Саду (руководилац тима са ФТН: Ивана Бајшански)