Мастер академске студије

Архитектура

Мастер академске студије

Савремене теорије и технологије примењене на архитектуру, урбанизам и дизајн 2, Бранка Божић, Кристијан Кнежевић, 2020.

Мастер академске студије Архитектура трају једну годину, вреднују се са 60 ЕСПБ и омогућавају студентима даље усавршавање на шест изборних подручја – модула:

 

Архитектонско пројектовање
Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града
Дизајн ентеријера
Енергетска ефикасност у архитектонским објектима
Дигитални дизајн и фабрикација
Архитектонска визуализација и симулације

 

Након завршених студија и одбрањеног мастер рада, студенти стичу академско звање: Мастер инжењер архитектуре.

Студент се опредељује за једно од четири изборна подручја-модула у складу са својим претходним образовањем, личним и професионалним афинитетима. Настава на изборном подручју-модулу се организује уколико има довољан број студената који су се определили за упис. Уколико нема довољно кандидата настава се не организује или управа Факултета доноси посебну одлуку о начину организовању наставе на дотичном изборном подручју – модулу (менторски рад са студентима).

Изборно подручје-модул Архитектонско пројектовање интензивно се бави питањима пројектовања у савременом контексту. У оквиру предмета изборног подручја, студенти се кроз сопствене пројекте, те кроз анализу теоријских поставки презентованих на предавањима, упознају са сложеним програмима и проблематиком њиховог конципирања, развоја, разраде и реализације. На тај начин се спремају за будући рад у пракси, додатно истражујући сопствене пројектантске потенцијале.

Изборно подручје – модул Урбанистичко пројектовање и феномени савременог града има за циљ да студентима обезбеди неопходна теоријска, методолошка и практична знања из области урбанистичког пројектовања. Комплексни процеси савремених градова се анализирају са аспекта просторног, културолошког и социјалног контекста. Предмети у оквиру изборног подручја су усмерени ка различитим темама: релевантном теоријском оквиру; урбанистичком пројектовању у комплексом окружењу; партиципативним процесима; стратешком развоју; културолошким теоријама о савременим градовима; динамици савремених градова; развоју неформалних насеља; дизајну и планирању; архитектури и становању у савременим градовима; практичној примени компјутерских технологија итд. Наведени аспекти су међусобно повезани на основу савременог приступа и актуелних истраживања и пројеката са циљем да формирају свеобухватан поглед на градове данашњице, уједно обезбеђујући и синтезу свих релевантних сила и утицаја које се појављују у савременим урбаним системима.

Изборно подручје – модул Дизајн ентеријера кроз два семестра се интензивно бави питањима дизајна ентеријера. У оквиру обавезних и изборних предмета, студенти се кроз интензиван рад на сопственим пројектима, упознају са сложеном проблематиком конципирања ентеријера, разраде и реализације. На тај начин се спремају за све аспекте будућег рада у пракси, додатно истражујући сопствене потенцијале за рад у области дизајна ентеријера.

Изборно подручје – модул Енергетска ефикасност у архитектонским објектима обухвата проучавање тема из области електроенергетских, термоенергетских, као и термотехничких система у архитектонским објектима са аспекта енергетске ефикасности. Такође, студентима је омогућено и упознавање са важећим прописима који се односе на енергетску ефикасност архитектонских објеката. Циљ изборног подручја – модула Енергетска ефикасност у архитектонским објектима је да студенти, кроз низ обавезних и изборних предмета стекну основна знања из области енергетске ефикасности архитектонских објеката које ће кроз сопствени истраживачки рад у сарадњи са наставницима применити сходно личним интересовањима из области.

Изборно подручје – модул Дигитални дизајн и фабрикација пружа студентима додатна сазнања за примену различитих дигиталних алата и алгоритама у процесу пројектовања комплексних и нестандардних форми у архитектури као и за фабрикацију.

Изборно подручје – модул Архитектонска визуализација и симулације има за циљ оспособљавање студената са савременим начинима приказивања архитектонских објеката и урбаних окружења као што су Виртуелна и аугментована реалност, технике 3Д анимације.

Руководилац студијског програма | Мастер академске студије
др Игор Мараш
Ванредни професор

Контакт:
+ 381 21  485-2466
imaras@uns.ac.rs

 

Детаљне информације о мастер академским студијама Архитектура можете преузети овде:

МАС_АРХИТЕКТУРА.pdf


Информације о мастер академским студијама Архитектура су доступне на страници Факултета техничких наука

http://ftn.uns.ac.rs/n1112968168/arhitektura