Uncategorized

ЕРАЗМУС дани 2021- Округли сто Европско железничко наслеђе еuRAILher

ЕРАЗМУС дани 2021.

https://www.erasmusdays.eu/event/european-railway-heritage-eurailher/

Oкругли сто

Европско железничко наслеђе еuRAILher

У оквиру Жан Моне Модула Јачање европског културног идентитета кроз интердисциплинарне студије наслеђа (http://www.euculther.uns.ac.rs/), као део програма ЕРАЗМУС дана, 16.10.2021. године у Кино сали на Железничкој станици у Новом Саду, биће одржан округли сто са темом Европско железничко наслеђе – euRAILher, а потом отворена изложба Железничко наслеђе Новог Сада.

Релевантност одабране теме огледа се првенствено у њеном европском карактеру који је фундиран у актуелности тематике на европском нивоу и прикључењу иницијативи Европског парламента за проглашење 2021. године за Европску годину железнице (European Year of Rail). Један од циљева Европске године је стварање јавне свести о историјском, друштвеном, културолошком и економском значају железнице, која је увек била генератор развоја и фактор интеграција на простору Европе. Циљеви округлог стола euRAILher су подизање нивоа свести локалне заједнице о вредностима и потенцијалима железничког наслеђа, повећање интересовања за заједничко/европско железничко наслеђе, побољшање приступа железничком наслеђу и развоје његовог културно-туристичког потенцијала. Очекује се јачање осећаја припадности средњоевропском контексту популаризацијом културних и историјских вредности које железничко наслеђе поседује.

Програм

17:00-17:10

Уводна реч

проф. др Аница Драганић, Факултет техничких наука

17:10-17:30

Наслеђе угарских вициналних пруга у Банату

др Мариа Силађи, доцент, Факултет техничких наука

17:30-17:50

Путовање угарском железницом у другој половини 19. века

проф. др Ференц Немет, Учитељски факултет

17:50-18:10

Железничка станица у Новом Саду као парадигма урбане и друштвене трансформације града

проф. др Драгана Константиновић, Факултет техничких наука

18:10-18:30

Од комплексности ка једноставности – дефинисање индекса Европске престонице културе

проф. др Мирослав Вујичић, Природно-математички факултет

18:30-18:50

Идентитет, знање и дигитализација железничког наслеђа

проф. др Душан Ристић, Филозофски факултет

18:50-19:10

Катедрале индустријског доба – историјске и савремене вредности европског железничког наслеђа

проф. др Аница Драганић, Факултет техничких наука

19:10-19:30

Дискусија

19:30

Отварање изложбе Железничко наслеђе Новог Сада

Платформа за студије културе CULTstore