Дигитални дизајн и фабрикација 2022

Каталог дигиталне изложбе 1-31. октобар 2023.

Дигитални дизајн и фабрикација 2022

Каталог дигиталне изложбе

1-31. октобар 2023.

УВОД

Проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

УРЕДНИЦИ КАТАЛОГА

проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

проф. др Весна Стојаковић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

доц. др Марко Јовановић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Марко Вучић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

РЕЦЕНЗИЈА

проф. др Милена Кркљеш, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

проф. др  Ивана Бајшански, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду Универзитет у Новом Саду

ИЗДАВАЧ – Електронски извор

Департман за архитектуру и урбанизам Факултета техничких наука, Нови Сад, Република Србија

Графички дизајн каталога

Проф. др Бојан Тепавчевић

 

ISBN 978-86-6022-606-0

УВОД

Дигиталне технологије имају широк утицај на савремене начине грађења. Технологије CNC фабрикације, примена индустријског робота и 3д штампе су крајем XX века направиле револуцију у начину креирања објеката на основу дигиталног модела да би се пионирска примена појавила и у архитектури у првoj деценији XXI века. У последњних десет година, многе школе архитектуре имплементирале су у свој програм курсеве или мастер програме из области дигиталне фабрикације, утичући на развој нових креативних решења у архитектонској пракси.

У оквиру изложбе Дигитални дизајн и фабрикација 2022 приказани су студентски пројекти настали у оквиру реализације предмета на модулу Дигитални дизајн и фабрикација мастер програма Архитектуре, Департмана за архитектури и урбанизам,  Факултета техничких наука у Новом Саду у школскoj 2022/2023. години. У оквиру поменутог студијског програма постоји шест предмета у оквиру којих су креирани радови су приказани у овом каталогу: Дигитални дизајн у архитектури, Архитектонска визуализација, Напредне БИМ технологије, Интерактивни адаптивни системи, Дигитална фабрикација и Роботика у архитектури. Кроз своје пројекте студенти су показали на који начин се савремени дигитални алати могу користити за решавање различитих проблема у архитектури

Циљ изложбе је да се прикажу различити начини примене савремених алата у процесу дизајна и фабрикације у архитектури.

Проф. др Бојан Тепавчевић, Департман за архитектуру и урбанизам, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Share via
Copy link
Powered by Social Snap